ਵੰਜਣ ਸਿਰ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਇਆ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਵੰਜਣ ਸਿਰ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਲ ਆਇਆਂ ਇਥ ਕਰਕੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਹੇ ਤਫ਼ਕਰ ਹੋਈ ਆਂ ਰਾਤ ਅੰਧਾਰੀ ਵੜ ਕੇ ਹੋ ਸ਼ੋਹ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਸ਼ੋਹ ਵਣਜ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਤਲਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਹੋ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੋਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੀਂ ਲੱਧਾ ਸੋ ਮਰ ਕੇ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ