ਗੁਰਨਾਮ ਸ਼ਰਨ ਗੱਲ

ਗੁਰਨਾਮ ਸ਼ਰਨ ਗੱਲ

ਗੁਰਨਾਮ ਸ਼ਰਨ ਗੱਲ

ਗੁਰਨਾਮ ਸ਼ਰਨ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ । ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਯੂਕੇ ਤੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਆਪ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਿਅਰੀ ਸਿਨਫ਼ ਹੈ। ਆਜੇ ਤੀਕ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ।

ਗੁਰਨਾਮ ਸ਼ਰਨ ਗੱਲ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ