ਵਜ਼ੀਰ ਆਗ਼ਾ

ਵਜ਼ੀਰ ਆਗ਼ਾਵਜ਼ੀਰ ਆਗ਼ਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰਤੇ ਇਕ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਨਕਾਦ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਸਰਗੋਧਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ "ਛੱਜ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ" ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ 2000ਈ. ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹੀ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ