ਅੰਜੁਮ ਸਲੇਮੀ

1963 –

ਅੰਜੁਮ ਸਲੇਮੀਅੰਜੁਮ ਸਲੇਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਏ। ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ । ਆਪ ਨੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਟੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਬਣਾਈ ਜੀਹਨਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਦਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰੋਗ਼ ਏ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ