ਅਰਸ਼ਦ ਚਹਾਲ
1960 –

ਅਰਸ਼ਦ ਚਹਾਲ

ਅਰਸ਼ਦ ਚਹਾਲ

ਅਰਸ਼ਦ ਚਹਾਲ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਆਦਤ ਪਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ-

ਅਰਸ਼ਦ ਚਹਾਲ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ