Aakhan jor chupai nah jor

Adu sahe kiya nishani tot na aawe aneen

Akhar parh parh bhuliye bheki bohat abheman

Andhee kammee andh man man andhai tan andh

Bahutaa jeevan mangee-ai mu-aa na lorhai ko-ay

bha-o bhu-ay pavit paanee sat santokh balayd

Chaaray kundaa daykh andar bhaali-aa

Chitay disse dha-ulhar bagay bank du-aar

chitay jin kay kaprhay mailay chit kathor jee-o

Daaten sahab sandiyan, kiya chaleen tis naal

Deevaa mayraa ayk naam dukh vich paa-iaa tayl

Dhan so kaagad, qalam dhan

Dhartee upar kot garh kaytee ga-ee wajaa-ay

Dhirag tinhan ka jiuna je likh likh weche naon

Dukhen duni saheerreye jaye teh lage dukh

Galeen asee changee-aa aachaaree buree-aah

Gharee-aa sabhay gopee-aa pahar kanh gopaal

Gi-aan vihoona gaavai geet

Ha-o jeevaa gun saar antar too vasai

Hao dhaadhee vaykaar kaarai laaiaa

Haq paraya nanka os soyar os ga

Harnaan baajaan te sikdaaraan eynhaan parh-aa naa-o

Home gur khoi pargat hoi

Hukam rajaa-ee saakh-tee dargeh sach kaboot

Ja-o ta-o paraym khaylan ka chaa-o

Jaa pakaa taa kati-aa rahee so palar vaarh

Jis sikdari tise khuwari

Jooth na raageen jooth na vaydeen

Kiya hans kiya bagla, keyo nadr dhare

ko-ee waahay ko lunai ko paa-ay khalihaan

Kudrat disai kudrat sunee-ai kudrat bha-o sukh saar

Lab paap du-ay raaja mahtaa, koorh ho-aa sikdaar

Maran na moorat puchhi-aa puchhee thit na vaar

Mihar maseet sidak musalla hak halal kuran

Na mailaa na dhundhlaa na bhagwaa na kach

Naanak gur santokh rukh dharam ful fal gi-aan

Naanak guroo na chaytnee man aapnai suchayt

Naanak saawan jay wasai chonh umaha ho-ay

Naavan challay teerthee man khotai tan chor

Neechan andar neech jaat neechi hon att neech

Parh parh gaddee ladee-ah

Raajay seeh mukdam kutay

Rain gawai soye ke diwas gawaya kha

Roopai kaamai dostee bhukhai saadai ganddh

Sach kaal koorh wartiya kal kaalakh baytaal

Sach ki kaatee sach sabh saar

Sasurai pay-ee kant kee kant agamm athaahu

Satgur ho-ay da-i-aal ta sardha pooree-ai

Seehaa baajaa chargaa kuheeaa

Soi chand charhe se taare

Tan na tapa-ay tanoor jiun, baalan had na baal

Ujal keha chalkna ghotam kaalrri mas