ਖ਼ੁਆਜਾ ਫ਼ਰਦ ਫ਼ਕੀਰ

ਖ਼ੁਆਜਾ ਫ਼ਰਦ ਫ਼ਕੀਰ ਖ਼ੁਆਜਾ ਫ਼ਰਦ ਫ਼ਕੀਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਆਲਮ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਤ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਏਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਹਰਫ਼ੀ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਅਤੇ ਕਸਬ ਨਾਮਾ ਬਾਫ਼ਿਨਦਗਾਨ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀਂਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹਰਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਸੋਜ਼ ਨਾਲ਼ ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।
Roman ਗੁਰਮੁਖੀ شاہ مُکھی

ਖ਼ੁਆਜਾ ਫ਼ਰਦ ਫ਼ਕੀਰ ਕਵਿਤਾ

ਬਾਰਾਂ ਮਾਹਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ