ਮੋਅੱਜਮ ਕਬੀਰ
2002 –

ਮੋਅੱਜਮ ਕਬੀਰ

ਮੋਅੱਜਮ ਕਬੀਰ

ਮੋਅੱਜਮ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਹਨ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਜੋੜ ਜੋੜੇਂਦਾ ਜੋੜ” (ਜੋ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਪਿਆਰ, ਈਮਾਨ, ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸੂਫੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ, ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਗਰਦਾਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

ਮੋਅੱਜਮ ਕਬੀਰ ਕਵਿਤਾ

ਕਾਫ਼ੀਆਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ