ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਭੱਟੀ
1943 – 2016

ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਭੱਟੀ

ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਭੱਟੀ

ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਭੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ- ਆਪ ਕੋਇਟਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਦੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ- ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਔਰੀਨਟੀਇਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐਮ ਏ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪੱਦਰ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇਂ, ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਇਸਤੇਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਸਾਈਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ-

ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਭੱਟੀ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ