ਆਸਿਫ਼

ਆਸਿਫ਼

ਆਸਿਫ਼

ਆਸਿਫ਼ ਸ਼ਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਤਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਦਾ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਧੁਰਾ ਨਿਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਪ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਜਿਥੇ ਆਪ ਨੇ1997ਈ. ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਅਨਜਈਰਨਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਅਨਜਈਰਨਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ 2000ਈ. ਵਿਚ "ਪਿਆਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ" ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹੀ।

ਆਸਿਫ਼ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ