ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਿਦ
1952 –

ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਿਦ

ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਿਦ

ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਿਦ, ਇਕ ਉਰਦੂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਦਸੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਕੈਚ ਵੀ। ਉਹ ਗ਼ਜ਼ਲ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੂਬ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇਂ।

ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਿਦ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ