ਪੈਰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ

ਪੈਰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀਪੈਰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਹਿਲੇ ਮਲੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗ਼ਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿ ਪੈਰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗ਼ਜ਼ਲ ਕਹੀ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਖਵਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਡੂੰਘੇ ਪੈਂਡੇ " ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਉਚੇਚਾ ਸੰਗ ਮੇਲ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ