ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

 • ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ

  ਖੰਡ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
  ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਲਪਟਾਂ ਮਾਰਨ, ਜੈਸੇ ਅਤਰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ

 • ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ

  ਕੰਡ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰੱਬਾ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
  ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਦਮਤਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ

 • ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ

  ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ
  ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ

 • ਸਲੀਮ ਕਾਸ਼ਰ

  ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਏ,
  ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਫ਼ਨ ਦੀ ਹੱਟੀ ਅਸਾਂ ਨਾ ਮੂਲ ਸਜਾਈ ਏ