ਜ਼ਹਿਰ

ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

 • ਬਸ਼ੀਰ ਬਾਵਾ

  ਧੂੰ ਰੌਲ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗ਼ੁਰਬਤ ਬੇ ਹੱਸੀ
  ਜ਼ਹਿਰ ਫ਼ਜ਼ਾ ਵਿਚ ਭਰ ਛੱਡਿਆ ਏ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ

 • ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਵਾਜ਼

  ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਸੱਚ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਏ
  ਸਦਾ ਬਹਾਰੇ ਫੁੱਲ ਖੜਨ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ

 • ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਜ਼

  ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਘੱਟ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ
  ਪੀ ਨਈਂ ਹੁੰਦੇ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਂ

 • ਹਕੀਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ

  ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਘੋਲਾਂਗਾ
  ਮੈਂ ਜਾਬਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂਗਾ

 • ਪੈਰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ

  ਆਬ ਖ਼ੰਜਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਬ ਹਯਾਤੀ
  ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆਕ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ

 • ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ

  ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਤਾ
  ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਖ ਨਈਂ ਹੋਣਾ

 • ਆਸਿਫ਼

  ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿਚ, ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਏ
  ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੀਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਕੋਈ ਤੇ