ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ

1956 – 2021

ਨਸੀਰ ਬਲੋਚਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਚੁੱਕ 592 ਗ ਬ ਤਾਨਦਲਿਆਨਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਆਪ ਇਕ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਆਪ ਨੇਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਅਰੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ