ਊਚ ਨੀਚ

ਊਚ ਨੀਚ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਅਮੀਰ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੀ
  ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲਿਆ ਨਾਂ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਜਿਦਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੋਣਾ ਓਦਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਵੱਛੀ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਤਗੜੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਮਾੜੇ ਤੇ ਘੜੰਮ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਤੁਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਓ? ਆਖੇ ਮੁਲਕ ਸਦੀਂਦੇ ਐਂ, ਟੱਕਰ ਮੰਗ ਪੁੰਨ ਕੇ ਖੀਨਦੇ ਐਂ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਤੁਗ਼ਲਕ ਵੱਟਾ ਵਗਾਰ, ਸੱਯਦਾਂ ਸੰਝ ਕੀਤੀ ਚੋ ਧਾਰ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਪਿਆ ਕਾਲ਼, ਮੋਏ ਮਾੜੇ, ਪਿਆ ਸੁਖਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਏ ਮਾੜੇ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਪਿਆਲੇ ਨਵਾ ਲੈ, ਹੇਠ ਮੂਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਿਆ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ?

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਪੇਟ ਦੇ ਨਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਲੁੱਟਦੇ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਟੂ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਸਾਨੀ ਦੌਲਤੇ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਖੀਰ ਖਾਈ ਦੀ ਏ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਪੱਗ ਰੱਖ, ਖਾ ਘਿਓ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਦ ਏ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਈ ਜਾਵੇਗਾ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਬਾਦਸ਼ਾਹਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹਣ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਬੁਰਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਬੁਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਆਹ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੋਵੇ ਅਣ ਧਾਇਯੋਂ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਸੂਰਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਣ ਵਿਚੋਂ ਆਵੇ, ਜਵਾਹਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲਿਖਿਓਂ ਭਲੇ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਮਾੜੇਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚੇ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਰੱਜੇਆ ਢਿੱਡ ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਲੇ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੂੜ ਕੁਰਲੀ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ

 • ਊਚ ਨੀਚ

  ਫ਼ੂਸ ਦੀ ਅੱਗ, ਤਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ