ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ
1780 – 1862

ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ

ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ। ਆਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜੰਗਨਾਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਹਿਵਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਏ।

ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਵਿਤਾ

ਜੰਗਨਾਮਾ